היספאניה פרשה מארגון הקבוצות

קבוצת היספאניה הודיעה על פרישתה מארגון הקבוצות (FOTA), שלטענתה אינו מייצג אלא את האינטרסים של הקבוצות המובילות בלבד. העובדה כי על סדר יומו של הארגון עומד, בין היתר, ניסוח הסכם חדש להגבלת משאבים, מתוך כוונה להמשיך ולצמצם את העלויות שבהן נושאות הקבוצות, לא שכנעה את הקבוצה הספרדית הקטנה; ואולם יש הטוענים כי הסיבה לפרישתה כאמור היא מצבה הכלכלי הקשה, שלא אפשר לה לשלם את דמי החברות השנתיים בארגון, בסך מאה אלף אירו.

מזכ"ל ארגון הקבוצות, סימון פרילו, ויושב הראש, מרטין וויטמארש, אישרו כי היספאניה לא שילמה את דמי החברות הדרושים, אך קולין קולס, מנהל הקבוצה, התעקש כי הסיבה לפרישה מן הארגון היא אידיאולוגית במהותה: "האמת היא שעזבנו משום שארגון הקבוצות מגן רק על האינטרסים של הקבוצות הגדולות", הסביר קולס, "כך, למשל, הארגון לא מחלק רווחים בגין נקודות באופן פרופורציונאלי. ההבדל בחלוקת רווחי זכויות השידור נראה לנו מוגזם, כאשר המקום העשירי מקבל 36 מיליון דולר, בעוד המקום ה-11 מקבל 10 מיליון דולר בלבד ? ואם כן, למה שדמי החבר יהיו שווים לכולם?"

ידיעה שפורסמה באוטוספורט וצוטט בה "מקור בקיא", שלא זוהה בשמו, תמכה בגרסתה של היספאניה. לפי אותה ידיעה הקבוצה שילמה סכום חלקי לארגון, לפני שעצרה את יתר התשלומים, על רקע תסכולה מאופן פעולתו. לפני הפגישה האחרונה של הארגון בשנת 2010 הבהירה היספאניה כי נציגיה לא יופיעו לפגישה וכי היא מתכוונת לפרוש. באותה פגישה החליט הארגון להשעות את הקבוצה ונמסרה לה הודעה רשמית על כך.

היספאניה לא השתהתה ומסרה הודעה רשמית מצידה לגורמים הרלוונטיים בארגון, בה טענה כי זה האחרון אינו דואג לאינטרסים של הקבוצות הקטנות, ולכן היא לא מעוניינת להיות חלק ממנו. על פי אותו דיווח הקבוצה אף הודיעה לארגון כי היא מוכנה לשלם את יתרת חובה, ככל הנראה בסך חמישים אלף אירו. לא ברור מה הייתה תגובת הארגון.