סוטיל והולקנברג נענשו אחרי המרוץ וירדו בדרוג

אדריאן סוטיל, נהג פורס-אינדיה, וניקו הולקנברג, נהג וויליאמס, נענשו על ידי שופטי המרוץ בסינגפור בתוספת של עשרים שניות לזמנם הסופי.

בתחילה היה זה סוטיל שנענש, לאחר שנמצא כי "חתך" את פנייה מס' 7 והרוויח יתרון. העונש כאמור הוריד את הגרמני מן המקום השמיני אל המקום העשירי, אחרי הולקנברג ומאסה. ואולם, בפורס-אינדיה סירבו לבלוע את הגלולה המרה, הודיעו על כוונתם לערער על ההחלטה, ובתוך כך גם הגישו מחאה על עבירה דומה שביצע, לכאורה, הולקנברג.

לאחר שבחנו את טענות הקבוצה ההודית, החליטו השופטים להטיל עונש דומה גם על נהג וויליאמס, שירד אל המקום העשירי, אחרי סוטיל.

חילופי המקומות כאמור יאפשרו לפורס-אינדיה לשמור על יתרון נקודות בטבלת היצרנים לעומת וויליאמס, כאשר בהתאם לתוצאות המרוץ המקוריות היו אמורות השתיים להחזיק במספר זהה של נקודות. למותר לציין כי המרוויח הגדול ביותר מן הפרשה כולה אינו אלא פליפה מאסה, נהג פרארי, שבפועל סיים את המרוץ במקום העשירי, אבל באופן רשמי במקום השמיני – והוסיף עוד שלוש נקודות למאזנו האישי, כמו גם לזה הקבוצתי.