פרנק וויליאמס תומך בהחזרת ההוראות הקבוצתיות

פרנק וויליאמס הפציר בקברניטי הספורט להיות מציאותיים ולהחזיר את ההוראות הקבוצתיות לשימוש בסדרה.

"לא תמכנו במהלך הספציפי הזה של פרארי", הסביר וויליאמס במונזה, בהתייחס למכתב התמיכה בפרארי ששלח למועצת הספורט המוטורי העולמית, "אלא בעקרון לפיו יש להתיר את השימוש בהוראות קבוצתיות. כתבנו את המכתב מתוך יושרה; אנחנו לא חברים של פרארי, אלא חושבים שהאיסור על הוראות קבוצתיות הוא בלתי-נחוץ."

"הכול נתון לדיון", הוסיף וויליאמס. "אחת האפשרויות היא להתיר את השימוש בהן במחצית השנייה של העונה. צריך לזכור שהנהגים נוטים לחשוב על עצמם. זה בסדר, אבל אנחנו רוצים גם אליפויות עולם. יש שתיים כאלה כל שנה ? יש גם את זו של היצרנים ? ואתה צריך שתי מכוניות טובות ככל שניתן. זה די נדיר ששני נהגים באותה קבוצה הם בעלי ביצועים שווים, ואנחנו שילמנו על זה מחיר יקר עם נייג'ל מנסל ונלסון פיקה. זה עלה לנו."

הגוף השופט של מועצת הספורט המוטורי העולמית העביר את נושא ההוראות הקבוצתיות לעיונה של קבוצת העבודה לענייני ספורט של ההתאחדות, שתבחן אותו מחדש ותציע תיקונים לחוקה בהתאם.