מבחני הגמישות יוקשחו עוד במונזה

התאחדות הספורט המוטורי העולמית הודיעה לקבוצות במהלך פגרת הקיץ על כוונתה להקשיח עוד את מבחני הגמישות של הכנפיים הקדמיות.

לאור תלונות שהשמיעו קבוצות שונות, בראשן מקלארן ומרצדס, לפיהן ייתכן כי רד-בול ופרארי עושות שימוש בכנפיים קדמיות גמישות, מבלי יכולת להסביר כיצד בדיוק הן עושות זאת, הודיעה ההתאחדות אחרי הגרנד-פרי ההונגרי על הקשחת המבחנים הקיימים בפעם הראשונה.

ואולם, על פי מסמך שנשלח לקבוצות במהלך הפגרה, נראה כי החל בגרנד-פרי האיטלקי יונהגו מבחנים חדשים כדי להבטיח שהכנפיים הקדמיות הגמישות לא פועלות באמצעות מחברים מתוחכמים ברצפת המכוניות. הקבוצות לא קיבלו תיאור מדוייק של מהלך המבחן, אך נמסר להן כי הוא יתבצע באזור "המגש התחתון".

לא זו בלבד, אלא שעל מנת להבטיח כיסוי מלא של האפשרות האמורה, מתכוונת ההתאחדות לשנות גם את התקנות הטכניות המתייחסות ללוחות העץ שבתחתית המכוניות. כך, החל בגרנד-פרי האיטלקי, לוח העץ יהיה חייב להיות מורכב משני חלקים בלבד, כאשר כל אחד מהם חייב להיות באורך של מטר אחד לפחות. כמו כן, מפרקי הרצפה לסוגיהם יהיו חייבים להיות מקובעים.