פורס-אינדיה שוב נענשה בגלל צמיגים

השופטים בהונגריה הטילו על קבוצת פורס-אינדיה עונש קנס בסך 5,000 אירו, לאחר שזו אפשרה לפול די-רסטה, נהג המבחן של הקבוצה, לעשות שימוש בסט צמיגים נוסף מהתרכובת העיקרית, מעבר לשניים המותרים.

הקבוצה עברה, אם כן, על הוראות סעיף 25.4 לתקנות הספורטיביות, לפיו כל נהג יקבל שלושה סטים של צמיגים יבשים לשימוש בשני האימונים הראשונים: שני סטים מהתרכובת העיקרית, ואחד מהתרכובת האופציונלית.

זהו השבוע השני ברציפות שפורס-אינדיה מפירה את הוראות התקנות בעניין השימוש בצמיגים, לאחר שבגרנד-פרי הגרמני נזפו השופטים בקבוצה, לאחר שהרכיבה את סט הצמיגים שיועד לאדריאן סוטיל על מכוניתו של ליוצי, ולהיפך.