ליוצי נענש על עיכוב הולקנברג

נהג פורס-אינדיה, ויטאנטוניו ליוצי, נענש בהורדה של חמש מקומות בדרוג לזינוק מחר, כיוון שעיכב את ניקו הולקנברג, נהג וויליאמס. האיטלקי יזנק למרוץ, אם כן, מן המקום ה-20.

"במהלך החלק השני של מקצה הדרוג, כשהייתי בהקפה מהירה, נכנסתי לפנייה הראשונה וליוצי יצא מישורת המוסכים תחת דגל כחול, ולא זז מהנתיב שלי", הסביר הולקנברג.

"הוא הרס לי את ההקפה עוד לפני שהתחילה; לא יכולתי לעבור אותו."