FIA לא יאפשר הישנות מקרה המילטון בדרוג בקנדה

FIA לא יאפשר לקבוצות לפעול כפי שפעלה מקלארן במקצה הדרוג בקנדה, כאשר הורתה ללואיס המילטון לכבות את מנוע מכוניתו בתום הקפת הדרוג שביצע, בדרך אל המוסכים. מקלארן חששה שהדלק שבמכוניתו של המילטון לא יספיק לטובת מסירת דגימה ממנו לבדיקה, כנדרש בתקנות, ועל כן הורתה להמילטון לחסוך בדלק, עד כי גם בשני הסקטורים הראשונים שהשלים לא עמד בזמן המקסימאלי הנדרש, בהתאם להוראות.

בקבוצות היריבות חשו כי מקלארן פעלה שלא ביושר באמצעות תדלוק מכוניתו של המילטון, שקבע את ההקפה המהירה ביותר בדרוג, בכמות דלק פחותה מזו שנדרשה להשלמת המקצה כרגיל. המילטון אמנם נקרא אל השופטים וספג קנס בסך 10,000 דולר ונזיפה, אבל מנהל קבוצת מרצדס, רוס ברון, טען כי העונש אינו הולם את העבירה.

במאמץ למנוע הישנות המקרה בעתיד, שלח צ'ארלי וויטינג, הנציג הטכני מטעם FIA, תזכיר לקבוצות ובו הבהיר כי לא יסבול שימוש נוסף בטקטיקה מסוג זה.

"כל קבוצה שמכוניתה תעצור על המסלול בהקפת ההאטה אחרי הדרוג תתבקש על ידי השופטים להסביר את הסיבה המדויקת לעצירה. אם השופטים לא ימצאו שהדבר נבע מנסיבות שלקבוצה או לנהג לא הייתה שליטה עליהן, או אם ימצאו שהדבר נעשה באופן מכוון, על מנת להשיג יתרון תחרותי, יינקטו הצעדים המתאימים."