הקבוצות מבקשות לקיים מבחן צמיגים בקיץ

קבוצות הפורמולה אחת מצפות כי יתאפשר להן לבחון את הצמיגים החדשים שתספק היצרנית החדשה שתבחר, תהא אשר תהא זהותה, בקיץ, לפני תום העונה הנוכחית.

רוס ברון, המנהל הטכני של מרצדס, ביקש להבהיר בעניין זה כי המבחן כאמור יערך מבלי שהקבוצות תדרשנה לבנות מחדש את קבוצות המבחן שלהן (לעומת קבוצות המרוצים), לאחר שאלה פורקו עם כניסתן לתוקף של התקנות האוסרות קיום מבחנים.

"עלינו לנסות לערוך את המבחן באמצעות הקבוצות שיש לנו", הסביר ברון. "אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לבנות מחדש את קבוצות המבחן."

ברון הוסיף עוד כי הצמיגים החדשים שיסופקו לסדרה יהיו זהים למדי לאלה שמספקת ברידג'סטון כיום: "הקבוצות גיבשו יחד מפרט טכני של הצמיג שהן רוצות. יש מסמך שכולן תרמו ליצירתו ובו מתוארת ספציפיקציה מקיפה של סוג הצמיג שאנחנו רוצים. זה אומר שלספקית הצמיגים שתבחר יש הנחיה אחת לגבי הצמיג הנדרש, כך שאנו יכולים להמשיך בפיתוח המכוניות שלנו. המכוניות מתוכננות לפי הצמיגים הנוכחיים משום שאין לנו שום מידע אחר. לכן, אני חושב שכולם רוצים צמיג בעל מאפייני מבנה זהים לאלה של הצמיג הנוכחי. בין אם התרכובות יהיו זהות אם לאו – זה כבר עניין אחר."

קבוצות הפורמולה אחת צפויות לאשר בקרוב את בחירתן בפירלי כספקית הצמיגים החדשה של הסדרה, לאחר שככל הנראה גם ניסיון אחרון של ניק שורוק, מנהל חטיבת הספורט של היצרנית הצרפתית מישלין, לשכנע את ראשי הקבוצות בצדקת דרכה של החברה לא עלה יפה.