פורס-אינדיה: התביעה נגד לוטוס חמורה

קבוצת פורס-אינדיה הצהירה לאחרונה כי היא רואה את התביעה האזרחית שהגישה כנגד קבוצת לוטוס, מייק גאסקויין ו-Aerolab כעניין חמור מאוד.

הקבוצה ההודית, שבסיסה בסילברסטון, הגישה תביעה כאמור על שימוש לכאורה בידע ששייך לה בבניית T127, המכונית שאיתה מתחרה לוטוס בעונה זו, הן בבריטניה והן באיטליה.

"פורס-אינדיה מאמינה שקבוצת לוטוס, באמצעות הידע והמתקנים של Aerolab ו-Fondtech, עשתה שימוש והפיקה תועלת מידע של קבוצת הפורמולה אחת של פורס-אינדיה, בכלל זה רכיבים וצמיגים שהשימוש בהם אושר באופן בלעדי על ידי ברידג'סטון עבור קבוצת פורס-אינדיה, בדגם מנהרת הרוח של שלדת T127, מבלי רשות", נכתב בהצהרה רשמית שפרסמה פורס-אינדיה בשבוע שעבר.

"פורס-אינדיה מכירה בחומרת האשמותיה, ולפיכך לא הייתה נוקטת בפעולות האמורות, אלא אם היה בידה לספק הוכחות תומכות. כמו כן, פורס-אינדיה מבקשת להבהיר כי ההליכים שבינה ובין Aerolab בקשר עם סיום החוזה ביניהם טרם המועד שנקבע בין הצדדים, נמשכים גם כן. פורס-אינדיה מאשרת כי שילמה ל-Aerolab סך של מיליון אירו כהבטחת תשלום נדרש, וכעת יהא על בית המשפט לקבוע אם סכום יוצא דופן זה צריך להיות משולם בפועל, לאור ההאשמות הנוכחיות."

יום לפני פרסום ההצהרה כאמור הודיעה קבוצת לוטוס כי קיבלה פיצוי מלא מאת Aerolab על מעורבותה לכאורה בפרשה האמורה. Aerolab אמנם מכחישה כי העבירה ללוטוס ידע השייך לפורס-אינדיה, אבל צירפה אותה כנאשמת לתביעה.

"לוטוס צורפה כנאשמת שותפה בתביעה אזרחית המתנהלת באופן עקרוני בין פורס-אינדיה ו-Aerolab", הסביר דובר הקבוצה. "הליכים אלה אינם מצביעים על התנהלות לקויה כלשהי מצידה של לוטוס. Aerolab מכחישה בתוקף התנהלות לקויה מצידה גם כן, ושיפתה את לוטוס באופן מלא בקשר עם התביעה."