מרצדס לא תערער; FIA יבהיר התקנות

קבוצת מרצדס החליטה שלא לערער על העונש שהוטל על מייקל שומאכר בסיומו של המרוץ במונקו, לאחר שעקף את פרננדו אלונסו מיד עם עזיבתה של מכונית הבטיחות את המסלול, בהקפה האחרונה.

בהסתמך על מאמר 40.13 של התקנות הספורטיביות, לפיו: "אם המרוץ מסתיים כאשר מכונית הבטיחות נמצאת במסלול, היא תכנס אל ישורת המוסכים בסופה של ההקפה האחרונה, והמכוניות ימשיכו אל דגל השחמט כרגיל, מבלי לעקוף", קבעו השופטים שהעקיפה הייתה בלתי-חוקית והטילו על שומאכר עונש תוספת זמן, אשר בעקבותיו נפל הגרמני אל המקום ה-12 בדרוג הסופי.

במרצדס, לעומת זה, טענו כי המרוץ לא הסתיים תחת מכונית בטיחות, וציינו כי מרכז הבקרה שלח הודעות על כניסתה של מכונית הבטיחות ועל כך שהמסלול פנוי, וכן שהונפו דגלים ירוקים מיד לאחר קו מכונית הבטיחות הראשון.

כבר בערב יום ראשון הודיעה מרצדס כי תערער על העונש, אף על פי שבאופן תיאורטי לא ניתן לערער על עונש מסוג זה. ואולם, ביום שלישי, כאשר נדרשה לאשר את הגשת הערעור, החליטה הקבוצה לחזור בה.

"בשיחות שניהלנו עם השופטים לאחר המרוץ הובהר לנו שהסיבות לפירוש שלנו את התקנות הובנו. הם גם הכירו במצב זה כמצב חדש, שלא עמד במבחן המציאות מעולם, אבל בסופו של דבר לא הסכימו לטענותינו", נכתב בהודעה רשמית שפרסמה הקבוצה.

"מרצדס רוצה להדגיש שהיא תומכת לחלוטין בשיתופם של נהגי עבר בצוות השופטים, וכן שהיא מרוצה לחלוטין מתפקודו של זה בגרנד-פרי מונקו, שפעל במקצועיות, באחריות וללא משוא פנים."

"FIA הסכים לכלול את מאמר 40.13 ברשימת הנושאים לדיון בפגישתה של קבוצת העבודה לענייני ספורט, כמו גם את מידת הענישה לאחר מרוצים. אנו מאמינים כי עונש תוספת הזמן של עשרים שניות שהוטל על מייקל היה בלתי-סביר בנסיבות. אף על פי שאיננו יכולים להיות שמחים בתוצאה, אנו מרוצים ש-FIA הכיר בסיבות לפרשנותנו את התקנות. לפיכך, לטובת הספורט, החלטנו שלא להגיש את הערעור."

בתגובה לדברים האמורים, הודיע FIA ביום חמישי, כי הוא מכיר בחוסר הבהירות של התקנות בעניין הנדון. לפיכך, הצהיר הארגון, ועדת פורמולה אחת תגיש תיקון לתקנות הספורטיביות, לאחר שתקבל הצעה מתאימה מקבוצת העבודה לענייני ספורט של פורמולה אחת. התיקון יוצג בפני מועצת הספורט המוטורי העולמית בפגישתה הבאה, שתערך ביום 23 ביוני, והיא תחליט אם לאשרו.