FIA אישר לפרארי לבצע שינויים במנוע

קבוצת פרארי קיבלה את אישור FIA לבצע שינויים במנועיה, על בסיס טענתה לאמינות לקויה, לאור הבעיות שעימן התמודדה במרוצי פתיחת העונה.

נהגי הקבוצה, פליפה מאסה ופרננדו אלונסו, סבלו שניהם מבעיות של התחממות יתר וצריכת דלק מוגברת במרוץ פתיחת העונה בבחריין, ובפרארי בחרו להחליף את היחידות בתום מקצה הדרוג ולפני המרוץ; במלזיה כשלו שלוש יחידות מנוע של פרארי: שתיים במכוניות סאובר ואחת של פרננדו אלונסו; במרוץ האחרון בסין כשלה יחידה נוספת של אלונסו, זו שהוחלפה בבחריין.

בתום חקירה מדוקדקת במאראנלו, נמצא, ככל הנראה, פגם בתכנון, והקבוצה החליטה לפנות ל-FIA בבקשה לבצע שינויים בהתאם. שינויים אלה יתבצעו באופן מיידי, לפני הגרנד-פרי הספרדי. בפרארי לא פירטו מה בדיוק מהות הפגם שנמצא, אך נראה כי הוא קשור למערכת הפנאומטית של המנוע.

"אמנם מאז סין עבדו כולם בקבוצה, כרגיל, קשה מאוד, אבל יהיה זה אך הוגן לומר שבשבועות האחרונים הצוות של מחלקת המנועים ניהל מאמץ יוצא-דופן, יום ולילה, בניתוח, הערכה ופתרון של הבעיות שהשפיעו על ביצועי המנועים במרוצים האחרונים", נמסר בהצהרה רשמית.

בד בבד הספיקו בפרארי גם לבחון ביום שבת את המכונית המעודכנת בואיראנו. זו צפויה לכלול שיפורים אירודינמיים שונים, בכלל זה מראות המותקנות בצדי תא הנהג ומערכת F-Duct אקטיבית – אף על פי שהקבוצה מסרה כי לא בטוח שתעשה בה שימוש במרוץ, אלא בהתאם לתוצאות שיתקבלו במהלך מקצי האימון.