FIA ידחוף לשימוש במנועים ירוקים יותר

FIA ינסה ליזום תיקון תקנות חדשות שיסייעו בשיפור התדמית הסביבתית של הסדרה, עוד לפני 2013 – השנה שבה אמורה להיכנס לשימוש נוסחת מנועים חדשה. קבוצות הפורמולה אחת עמלות בימים אלה על השגת הסכם בקשר עם נוסחה זו, ובשלב זה נראה כי מנועי הדור הבא יהיו בנפח 1.5 ליטר, מוגדשים ומצויידים במערכות KERS.

ז'יל סימון, מנהל מחלקת המנועים והאלקטרוניקה של FIA אמר בעניין זה: "עלינו לנסות ולדחוף קדימה בנושא צריכת הדלק. אילו היו נותנים לי כמות דלק מקסימאלית, הרי שבתור מהנדס מנועים הייתי מנסה להעניק לנהג את הכוח המירבי שניתן, ובונה את המנוע היעיל ביותר שאני יכול. זוהי תחרות טכנית, ויעילות המנועים רלוונטית גם למכוניות כביש. לכן, אנו רוצים לנסות ולשנות את התקנות הנוכחיות בדרך אל נוסחת המנועים החדשה."

סימון חזר והדגיש כי כל שינוי בתקנות הנוכחיות, צריך שיהיה רלוונטי לכיוון שבו נעה תעשיית הרכב.

"באופן אידיאלי, היינו רוצים להבין איפה יהיו מכוניות הכביש בעוד חמש עד עשר שנים; או אז היינו מנסחים תקנות לעוד שלוש שנים מעכשיו, בהתבסס על הציפיות כאמור. זוהי הדרך הקשה ביותר, משום שאנו לא רוצים לכפות את דעתנו. אנחנו צריכים שתהיה בידינו ראייה אמיתית של המקום שבו יהיו יצרני הרכב, ולאחר מכן נפעל בצורה הגיונית לגבי האליפויות השונות. אני חושב שזה אפילו יתרום להצגה, משום שעם מנועים בנפח קטן יותר ועם פחות מומנט ניתן יהיה להשתמש במומנט חשמלי כדי ליצור בידול בין המכוניות, ובאותו הזמן גם לפתח ולהציג טכנולוגיה היברידית שתהיה בשימוש גם במכוניות נוסעים."

סימון אמר עוד כי חשוב מאוד לדאוג לכך שהציבור יבין כמה מעט זיהום פולטות מכוניות פורמולה אחת כאשר הן ננהגות במסלול.

"פחות מאחוז אחד מהזיהום שגורמת קבוצת פורמולה אחת נוצר כתוצאה מנהיגת המכוניות. כל השאר נובע מתפעול הקבוצה, ויותר מכל, כשישים אחוזים ממנו, נוצרים בשל השימוש בחשמל במפעלים ובמנהרות רוח."