FIA יאסור השימוש במערכות לשינוי מרווח הגחון

השימוש במערכות לשינוי מרווח הגחון של המכוניות בין הדרוג למרוץ ייאסר. כך הבהיר FIA לקבוצות בהודעת פקס ביום ראשון האחרון, בסיימו את הדיון בסוגיה הבוערת ביותר בימים אלה.

"כל מערכת, מתקן או הליך, שמטרתם או תוצאת פעולתם היא שינוי בכוונון המתלים, בזמן שהמכונית נתונה למגבלות פארק-פרמה, ייחשב כהפרה של מאמר 34.5 בתקנות הספורטיביות", נכתב בהודעה.

בהתאם למאמר בתקנות כאמור, כל שינוי או התאמה של מתלי המכונית, בזמן שזו נמצאת בפארק-פרמה, יחייבו את נהג המכונית לזנק מקצה ישורת המוסכים.

הבהרת FIA ניתנה לאור חילופי דברים בין רד-בול ומקלארן, שהגיעו לשיא במהלכו של גרנד-פרי מלזיה. כריסטיאן הורנר, מנהל קבוצת רד-בול, הכחיש באופן גורף שימוש במערכת מן הסוג האמור, לאור האשמות פומביות של מנהל קבוצת מקלארן, מרטין וויטמארש. הורנר אף הצהיר כי קבוצתו תגיש תלונה רשמית כנגד כל קבוצה שתעשה שימוש במערכת כזו בעתיד.

ביום שבת בערב בחנו חברי המשלחת הטכנית של FIA את מכוניתה של רד-בול לאורכה ולרוחבה, והשתכנעו בחוקיותה. היריבות, לעומת זה, מסרבות להשתכנע וטוענות כי במילטון-קיינס הצליחו להשיג את האפקט הנדרש ללא שימוש במערכת מכנית. ואולם, FIA ביקש להבהיר בהודעה שנשלחה לקבוצות, כי לדעתו גם שימוש במערכת בולמים המתאזנת באופן עצמאי היא אסורה, בהתאם למאמר 3.15 בתקנות הטכניות.

לא ברור בשלב זה אם הבהרת FIA תדרוש מרד-בול לבצע שינויים במכוניתה ולהפסיק את השימוש במערכת מן הסוג האמור, אם בכלל עשתה בה שימוש. הדבר עשוי להיות תלוי באופן הבדיקה שיבחר לבצע FIA, אם יהיה זה מעשי או תיאורטי.

מרטין וויטמארש רמז כי הפתרון של מקלארן לבעיית מרווח הגחון יהיה מוכן לשימוש כבר בגרנד-פרי הסיני, ואולם ייתכן כי לאור הבהרת FIA תאלץ גם ווקינג לבצע הערכה מחודשת של תוכניותיה. כך או כך, את התשובות נקבל, ככל הנראה, רק בתום מקצה הדרוג הבא.