ארגון הקבוצות ידון באפשרות להחזיר השימוש ב-KERS

ארגון הקבוצות ידון היום במלזיה באפשרות להתיר את השימוש במערכות KERS בעונה הבאה, במסגרת פגישה מתוכננת שעניינה העיקרי הוא הערכת פתרונות אפשריים ליישום הלקחים שנלמדו בשני המרוצים הראשונים. ככל הנראה, הדיון במערכות KERS יהווה חלק מדיון מקיף יותר בשינויים הטכניים שניתן לבצע על מנת לעודד עקיפות.

מערכות KERS הן מערכות למחזור אנרגיה קינטית: הן אוגרות את האנרגיה הנוצרת בעת בלימת המכונית בסוללות ומאפשרות להשתמש בה מחדש לטובת האצת המכונית. הניסיון הראשוני עם מערכות אלה, בעונת 2009, לא עלה יפה, אבל בכסף – הרבה, ולבסוף נותרו עימן רק פרארי ומקלארן. לפיכך, בארגון הקבוצות הוחלט שלא לעשות שימוש במערכות אלה בעונת 2010, אף על פי שתקנות FIA מתירות השימוש בהן.

עם האיסור על השימוש בדיפיוזרים הכפולים בעונה הבאה, ובמידה שביטול האיסור על השימוש במערכות KERS יתקבל, נראה כי פורמולה 1 עושה דרכה בחזרה לתקנות המקוריות של עונת 2009. ואולם, על מנת להגביר את האחיזה המכנית של המכוניות (בניגוד לאחיזה אירודינמית) נשקלת האפשרות להגדיל את מידת החישוקים האחוריים מ-13 ל-18 אינץ'.