עסקת סטפאנוביץ'-טויוטה בוטלה

שאיפותיו של זוארן סטפאנוביץ' להביא את קבוצתו, סטפאן ג'י.פי, אל הגריד בעונה זו ספגו מכה קשה נוספת לאחרונה, עם ביטול העסקה שעליה היה חתום עם חברת טויוטה. כפי הנראה, אחד התנאים למימוש העסקה היה השגת מקום באליפות הנוכחית, ומשכשל סטפאנוביץ' בזה ירדה העסקה לטימיון – ואיתה גם גישתו של הסרבי למכונית מושלמת.

ואולם, נראה כי סטפאנוביץ' ממשיך לפעול בדרכים אחרות ומתרכז כעת באפשרות להגיע לכדי עסקה כלשהי עם קבוצת US F1, הנתונה לחסדיו של FIA. זה האחרון הבהיר, ככל הנראה, לסטפאנוביץ', כי הוא נחוש להטיל סנקציות על הקבוצה האמריקנית וכי אם יפעל לרכישתה יאלץ להתמודד הוא עם השלכותיהן. ברני אקלסטון, לעומת זה, המתמצא היטב בעניינים אלה, לא שלל על הסף את האפשרות לרקום עסקה בין הצדדים, בפרט אם אחת מן הקבוצות הקיימות תוותר על מקומה. בדרך זו, ניתן יהיה להתגבר על טיעונו העיקרי של FIA, לפיו מסירת המקום הנותר לידי סטפאנוביץ' ללא מכרז, תהיה בלתי-הוגנת כלפי קבוצות אחרות המבקשות להשיג מקום באליפות.

חיסול העסקה עם טויוטה, כאמור, משמעו כי גישתה של סטפאן ג'י.פי למכונית מושלמת בוטלה, ולא ברור כיצד ישפיע הדבר על מעמדה במכרז שפרסם לאחרונה FIA לבחירת קבוצה נוספת.

סטפאנוביץ' ביקש להודות לטויוטה על מאמציה ושיבח את התנהלותה. הוא לא שלל את האפשרות לחזור ולעבוד עמה, אך ציין כי בשלב זה הדבר אינו אפשרי.

"אנחנו מחפשים אחר פתרון אמיתי. כרגע אין אפשרות לארגן משהו רציני. אנחנו בודקים את כל הכיוונים שבהם נוכל להתקדם בעתיד. הכוונה שלנו היא להשתתף בהליך שפרסם FIA, אבל אנחנו צריכים לקבל החלטה בעניין – ואי אפשר להחליט בלי לדעת איך נעשה זאת".

ובינתיים, טויוטה פרסמה הצהרה לפיה היא מתכוונת להעניק שירותים מיוחדים של ייצור ובחינה של חלקי מכוניות למטרות שונות, במטרה להפוך את המרכז בגרמניה למפעל רווחי. הווה אומר, האפשרות שאחת מן המועמדות במכרז החדש תבקש לחתום עמה על עסקה, תחת סטפאן ג'י.פי, היא אפשרות ממשית.