השינויים בתקנות הספורטיביות אושרו

ועדת פורמולה 1 שנתכנסה ביום שני בפריז הסכימה לאשר את השינויים בתקנות הספורטיביות, כפי שהוצעו על ידי קבוצת העבודה לעניין התקנות הספורטיביות של קבוצות הפורמולה 1.

בהתאם לכך, כל הנהגים שהשתתפו בחלק האחרון של מקצה הדרוג, המכונה Q3, ייאלצו להתחיל את המרוץ עם הצמיגים שבהם השתמשו כדי לקבוע את זמן ההקפה הסופי שלהם.

לשינוי זה ישנה משמעות גדולה ביחס לאסטרטגיה שבה עשויות הקבוצות לבחור, בפרט לאור האיסור על תדלוקים והאופן שבו הוא עשוי להשפיע על דרך השימוש בצמיגים. נהגים עשויים לבחור, אם כן, להשתמש בדרוג בצמיגים המבטיחים ביצועים עקביים, על חשבון קביעת הזמן המהיר ביותר. שינוי זה זכה לביקורת נוקבת על פגיעתו ב"טוהר" הדרוג.

שינוי נוסף שאישרה הועדה הוא זה שלפיו יועמדו לרשות כל אחת מהקבוצות 11 סטים של צמיגים יבשים, במקום 14, כפי שהיה נהוג עד כה. כדי לעודד את הקבוצות להשתמש במכוניות גם בימי שישי, אחד הסטים כאמור צריך להיות מוחזר לפני תחילת האימון השני, ושני סטים יוחזרו לפני תחילת האימון השלישי.

גם השינוי בשיטת הניקוד אושר, ולפיו מספר הנקודות שיוענק לעשרת המסיימים הראשונים במרוץ יהיה כדלקמן: 1-2-4-6-8-10-12-15-18-25. שינוי זה, בפרט ההפרש בן 7 הנקודות בין המקום הראשון לשני, נועד לעודד עקיפות.

FIA ציין בהודעה שפרסם באתרו כי שינויים נוספים לקראת עונת 2010 נמצאים כעת תחת בחינה.

לקראת עונת 2011 אושר האיסור על השימוש בדיפיוזרים הכפולים. לא זו בלבד, אלא שעל מנת להוריד את יכולת ההצמדה של המכוניות אף עוד, נקבע גם כי גובהם המירבי של הדיפיוזרים יהא 125 מילימטרים, במקום 175 מילימטרים כפי שהיה מותר עד כה. FIA הוסיף עוד כי ייפה את כוחה של הועדה לבחון השימוש בטכנולוגיות ירוקות.