FIA פרסם תקנות מעודכנות לעונת 2010

מלבד השינויים הידועים בתקנות הספורטיביות (בניגוד לתקנות הטכניות), בהם האיסור על תדלוקים ושיטת הניקוד החדשה, נוספו אחרים, למשל בתחום האיסור על מבחנים, שימוש במנועים ועוד.

השינויים הבולטים:

 • במקרה שבו נענש נהג בנסיעה דרך ישורת המוסכים בתוך חמשת ההקפות האחרונות למרוץ יומר העונש ב-20 שניות נוספות לזמנו הסופי. במקרה של עונש זמן המתנה של 10 שניות בפיט יומר העונש ב-30 שניות שיתוופסו לזמנו הסופי (קודם נוספו 25 שניות בשני המקרים).
 • במקרה של עונש כאמור הנהג הנענש יורשה לחצות את קו הזינוק-סיום לא יותר מפעמיים עד לכניסה לפיט וביצוע העונש (קודם הותרו 3 הקפות מלאות).
 • נהגים נוספים, מלבד הנהגים הרשמיים, יורשו להשתתף בשני האימונים הראשונים, בתנאי שישתמשו במנוע ובצמיגים של הנהגים הרשמיים.
 • יורשו 6 מבחני אירודינמיות בקו ישר, במקום 8. כל אחד מימי מבחן אלה יכול להיות מומר ב-4 שעות של ניסוי של דגם מלא במנהרת רוח, אחד בכל 24 שעות.
 • במקרה שבו קבוצה תבחר להחליף נהג בנהג אחר, שלא נהג במכונית F1 בשתי העונות הקודמות, יאושר עבורו מבחן של יום אחד במסלול שאינו מהווה חלק מהמסלולים שבהם מתקיימים המרוצים באותה עונה. המבחן ייערך בתוך טווח זמן של שבועיים לפני ואחרי ההחלפה ואם הנהג המחליף לא ישתתף בפועל אחרי המבחן תענש הקבוצה בניכוי של יום אחד ממבחני החורף שמגיעים לה.
 • המוסכים יחולקו בין הקבוצות באופן שווה (רלוונטי לאור הגידול במספר הקבוצות).
 • לא יותר שימוש במכשירים ממונעים להרמה של חלק מחלקי המכונית בזמן מרוץ.
 • שמיכות החימום יפעלו אך ורק על השכבה החיצונית של הצמיג.
 • הגבלות על מבחני צמיגים.
 • נהג שישתמש בשני מנועים נוספים באירוע אחד יוענש בירידה של 10 מקומות בדירוג באותו אירוע ובאירוע שלאחריו.
 • נהג שידרדר לאחור בהקפת החימום ולא יצליח לחזור למקומו יחזור לפיט ויתחיל את המרוץ משם.

לקריאת התקנות במלואן (באנגלית)