FIA ישנה את הליך השיפוט במרוצים

בין היתר, לשופטים יעזרו בקבלת החלטות נהגי עבר, אלן דונלי יאבד את מקומו כיושב-ראש קבוע ללא זכות הצבעה ויעשה שימוש מוגבר בתשדורות רדיו ובוידאו כדי לקבל החלטות בזמן אמת.

במאמר שהתפרסם כאן לפני זמן תקפנו את ז'אן טוד על פועלו בשני נושאים שהיה צריך לפעול לגביהם ביתר שאת. אמנם בחזית זו אין חדש, אבל הצרפתי הפעיל את כובד משקלו בשני נושאים חשובים אחרים. זה התחיל במה שנודע כהתערבות מכרעת לטובת מימוש ההסכם עם נציגי המסלול בסילברסטון לקיום הגרנד-פרי הבריטי, וכעת נראה גם שהארגון, תחת ידיו, מוכן להודות במגרעותיה של שיטת השיפוט הנוכחית.

בעונות האחרונות הייתה שיטת השיפוט הנוכחית למוקד של שערוריות. כך, למשל, התנהלו ויכוחים סוערים (גם כאן, בפורום) בגין העונשים שספגו לואיס המילטון בספא 2008 והעונש שלא הוטל על קימי רייקונן בספא 2009. עם זאת, יש לזכור שגם לפני יישום השיטה הנוכחית הוטלו עונשים שנויים במחלוקת, כגון זה שהוטל על פרננדו אלונסו בשיאו של מאבק האליפות עם מייקל שומאכר, במונזה 2006.

כאמור, אלן דונלי כבר לא ישמש יושב-ראש קבוע של צוות השופטים ובשלב זה לא ברור לשם מה נועד המהלך. מלבד העובדה כי במקומו ייבחר בכל אירוע יושב-ראש חדש בהצבעה שתיערך בין השופטים, מסקרן לדעת מה מתכוון לעשות טוד בדונלי, שידוע כתומך נלהב של מוזלי. אפשרות אחת היא שטוד מבקש לסטות מן הדרך שסלל מוזלי ואפשרות אחרת היא שהוא מתכנן להציבו בתפקיד הקומישינר החדש שהוא מתכנן עבור סדרות מרוצים שונות.

בנוסף, השופטים צפויים להיעזר בנהגי פורמולה 1 בעבר כדי לקבל החלטות. לא ברור עוד כיצד ישולבו הנהגים כאמור בפועל ומי הם יהיו, אך סביר שגם לבחירתם יצטרך FIA להקדיש מחשבה רבה, על מנת שלא יזוהו עם קבוצות בהווה.

לא זו בלבד, אלא שהארגון מתכוון לקיים פגישות שנתיות, הפצה של מזכרים והשתלמויות עבור השופטים.

לנו לא נותר אלא לקוות שהמהלך יצלח, ולו בשל העובדה שבעונה הבאה ימלאו את הגריד לא פחות מ-26 מכוניות.