שיטת הניקוד החדשה אושרה

מועצת הספורט המוטורי העולמית אישרה ביום שישי את שינוי שיטת הניקוד בעונה הבאה, לאור הגידול במספר הקבוצות, והטילה על קבוצת העבודה לענייני ספורט להמציא דרכים להגברת העניין במרוצים.

בהתאם לשיטה, יוענקו הנקודות בסדר הבא, לעשרת המסיימים הראשונים: 25-20-15-10-8-6-5-3-2-1.

שיטת הניקוד החדשה לא צפויה לגרום לשינוי תוצאות האליפות, ביחס לשיטות שהיו בשימוש עד עתה, כך שגם אם הייתה מיושמת בעונות 2007-2009, קימי רייקונן, לואיס המילטון וג'נסון באטון היו מסיימים ראשונים באליפות הנהגים. עם זאת, צבירת הנקודות המוגברת תגרום לעיוות סטטיסטי של הישגים היסטוריים בספורט בתחום זה. כך, למשל, את שיאי הנקודות של שומאכר, סנה ופרוסט ניתן יהיה לשבור בתוך עונות בודדות.

כאמור, מועצת הספורט המוטורי העולמית גם הנחתה את קבוצת העבודה לענייני ספורט להמציא דרכים להגברת העניין במרוצים, עוד לפני תחילת עונת 2010. התחום העיקרי שבו נדרש שינוי לדעתה, הוא תחום העקיפות, בפרט לאור העובדה שהקבוצות המובילות הצליחו להשיג בחזרה כמעט את כל יכולת ההצמדה שאבדה להן עם יישום התקנות המהפכניות ב-2009. גם בתחום המדיה ונוחות הצופים צפויים להתבצע שינויים משמעותיים.